Gaz ve Büyük Abdest Kaçırma (Gaz – Gaita İnkontinansi)

Gaz ve Büyük Abdest Kaçırma (Gaz – Gaita İnkontinansi)

Kişinin sosyal olarak uygun zaman ve yer bulana kadar dışkılama veya idrar ihtiyacını kontrol edebilmesine kontinans denir. Anal inkontinans, istemsiz olarak gaz ve/veya gaita kaçırılması yani gaz ya da gaitanin kontrol edilememesi ile karakterli bir hastalık grubudur.

Toplumda çeşitli derecelerde oldukça yaygın olduğu düşünülmektedir. Gizlenme eğilimi nedeniyle kesin rakamlar verilmesi zordur. Ancak, yabancı kaynaklarda örneğin bakımevlerinde yaşayan yaşlılarda %10’un üzerinde sıklıklara ulaştığı bilinmektedir. Ülkemizde bu sıklığın özellikle çok doğum yapmış orta yaş üzeri bayanlarda %18-20’lerde olduğu tahmin edilmektedir.

Anal inkontinans sonuçta hayatı tehdit edici bir hastalık olmamasına rağmen kişinin hayat kalitesini son derece olumsuz etkileyen bir hastalıktır. Hasta kendini sosyal yaşamından uzaklaştırır. Devamlı altına kaçırma korkusu nedeniyle arkadaş toplantılarına katılmayı reddeder, mecburen gittiği yerlerde ise devamlı bir endişe halinde kapıya en yakın noktaya oturma gayreti içerisindedir. Batı toplumlarından farklı olarak gaz ve büyük abdest kaçırma ibadeti de engelleyen bir problemdir.

Çok çeşitli nedenlere bağlı olabilmektedir. Çok sayıda ve zorlu doğum hikayesi olan kadınlarda doğum sonrası hemen ortaya çıkmasa dahi, ileri yaşlarda gaz-gaita kaçırma şikayetleri gelişebilmektedir. Bunun nedeni, zor doğumlar sırasında makat bölgesinde bulunan tutucu kaslarda ya da bu kasların sinirlerinde zorlanmaya bağlı yaralanmalardır. Daha önce hemoroid ameliyatı, fistül ameliyatı, anal fissür ameliyatı gibi ameliyatlar geçirmiş olanlarda ameliyatta sfinkter kaslarının uygunsuz tarzda kesilmesine bağlı olarak ameliyattan hemen sonra ya da seneler sonra gaz-gaita kaçırma şikayetleri gelişebilmektedir. Bunlar dışında; kolit tarzı hastalıklar, kronik kabızlık (konstipasyon), tümörler ya da bazı nörolojik hastalıklara bağlı olarak da gaz-gaita kaçırma şikayetleri gelişebilir.

TANI: En önemli aşama, hastalığın nedenlerinin ve derecesinin tam olarak saptanmasıdır. Öncelikle, gaz-gaita kaçırmanın derecesinin yani ciddiyetinin objektif olarak kaydedilmesi gereklidir. Böylelikle, daha sonra uygulanacak tedavilere yanıtın ne ölçüde olduğu da sayısal olarak belirlenebilecektir. Bu amaçla tarafımızdan Wexner ya da Miller skorları kullanılmaktadır. ikinci aşamada hastalığın nedeninin tam olarak saptanması gerekir. Bunun için anal ultrasonografi, pudendal sinir ölçümleri (PNMTL) ve anal manometrik incelemeler yapılır. Bu incelemelerin eksiksiz yapılması ve konunun uzmanları tarafindan doğru yorumlanmaları zorunludur.

TEDAVİ: Anal inkontinans tedavisinde yüksek başarı sağlanması mümkündür. Ancak bunun için yukarıda kısaca tanımlanan tetkiklerle hastalığın nedenleri ve derecesinin iyi saptanmış olması zorunludur. Doğru tanı ve derecelendirme çerçevesinde, inkontinans nedeninin kaslardaki yırtılmalar ya da yetersizlik ve/veya bu kasların fonksiyonunda rol oynayan sinirlerde harabiyet olması noktaları aydınlatılır. Kas ve/veya sinirdeki yapısal ya da fonksiyonel bozuklukların tam tespiti sonrası uygun tedavi şekillendirilir. Tüm bu aşamalarda hastaya ayrıntılı bilgi verilmelidir. Erken evre vakalarda ve özellikle sinir harabiyetine bağlı kaçırma olgularında; pelvik taban egzersizleri, biofeedback gibi özel tedavi yöntemleri uygulanır. Kaslarda yırtılmanın saptandığı durumlarda ise genellikle cerrahi yaklaşımla bu hasarın onarılması ile yüz güldürücü sonuçlar elde edilebilmektedir.

Sebebi ne olursa olsun, özel bazı dietler, görsel/işitsel destekli özel egzersizler, elektrofizyolojik bazı sinir stimulasyonlari (akapunktur benzeri) tekniklerle tüm hastalarda kayda değer gelişmeler sağlanabilir.

Özellikle son yıllarda ameliyat yapılmaksızın, çeşitli sinir uyarıları verilmesi ile makat bölgesi kaslarının tekrar fonksiyon görmeye başlaması ve kişinin tutma eğitiminin alması ile hastalarda son derece olumlu gelişmeler sağlanmaktadır. Sonuçta tedavideki başarı ile hastada tekrar “topluma geri dönüş”, “kendini normal hissetme” en önemli noktalardır.

Bu gönderiyi paylaş

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir