Etiket - Transsfinkterik

Perianal Fistül

Biri anüs çevresindeki deride diğeri anal kanal veya rektum içerinde yer alan iki açıklık ve bunların arasında bulunan inflamatuar bir yolun yer aldığı bir hastalıktır. Perianal apselerden kaynaklanırlar.

En sık rastlanan şikayetleri anüs çevresinde ağrı, şişlik ve iltihaplı akıntıdır.

Yerleşimine göre 5 tipi vardır:

  1. Submüköz
  2. Intersfinkterik
  3. Transsfinkterik
  4. Suprasfinkterik
  5. Ekstrasfinkterik

Tanısı muayene, endoskopi, prob kullanılması, metilen mavisi, hidrojen peroksit enjeksiyonu, fistülografi, anal ultrasonografi ve/veya manyetik rezonans görüntüleme kullanılarak, fistülün iç ve dış ağızları ile arasında bulunan yolun ortaya konulması ile olur.

Tedavi, Dış ve iç ağızların bulunması ve uygun yöntemle (fistülotomi, kesici seton uygulaması vb.) aradaki yolun ortadan kaldırılması esasına dayanır. Dikkatli ve uygun olmayan cerrahi müdahele sorası hastalık tekrarlayabilir, anal inkontinans gelişebilir.Operasyon sonrası sıcak oturma banyoları başlanır ve yaranın olabildiğince temiz kalması sağlanır.

Daha fazla oku...