Hastalıklar & Videolar

Perianal Fistül

Biri anüs çevresindeki deride diğeri anal kanal veya rektum içerinde yer alan iki açıklık ve bunların arasında bulunan inflamatuar bir yolun yer aldığı bir hastalıktır. Perianal apselerden kaynaklanırlar. En sık rastlanan şikayetleri anüs çevresinde ağrı, şişlik ve iltihaplı akıntıdır. Yerleşimine göre 5 tipi vardır: Submüköz Intersfinkterik Transsfinkterik Suprasfinkterik Ekstrasfinkterik Tanısı muayene, endoskopi, prob kullanılması, metilen mavisi, hidrojen peroksit enjeksiyonu, fistülografi, anal ultrasonografi ve/veya manyetik rezonans görüntüleme kullanılarak, fistülün iç ve dış ağızları ile arasında bulunan yolun ortaya konulması ile olur. Tedavi, Dış ve iç ağızların bulunması ve uygun [...]

Rektum Kanseri

Kanama, akıntı, dışkılama alışkanlığında değişiklikler ile kendini gösteren bir kanserdir. Aşağı yerleşim gösteren, anal kanalı veya sfinkteri tutan tümörler anüs çevresinde ağrıya da yol açarlar. Büyük kısmı parmakla yapılacak olan muayene ile tespit edilebilir. Endoskopik muayene ve biyopsi ile kesin tanı konulur. Bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme ve transanal ultrasonofrafi ile yapılacak ameliyat öncesi dönemde tümörün evrelemesi için çaba sarf edilmelidir.Rektum kanserleri evrelemesinde TNM ve Duke’s sınıflamaları kullanılır. Tedavi cerrahidir. Ameliyat öncesi dönemde dokuların kanlanmasının daha iyi olması nedeniyle, tedavinin [...]

Kolon (Kalın Bağırsak) Kanseri

Dünyada ve ülkemizde en sık görülen kanserlerden birisidir. Sigara ve alkol kullanımı, hayvansal yağ ve proteinlerden zengin gıdalarla beslenme, çevre koşulları ve genetik özellikler kolon kanserinin ortaya çıkmasında etkilidir. Son yıllarda özellikle yanmış yağlarda yapılan kızarmalarda bulunan maddeler ve fast-food türü gıdaların bu kanser türü ile yakın ilişkisi olduğuna dair pek çok doküman ortaya konulmaktadır. ınflamatuar bağırsak hastalıkları (ülseratif kolit ve Crohn hastalığı), familyal adenomatöz polipozis sendromu (FAP Sendromu), kalıtımsal nonpolipozis kolorektal kanser (HNPCC), Peutz-Jeger sendromu gibi genetik ve [...]

Perianal Apse ve Fistül

Perianal apse, makat bölgesi etrafında şişlik, ağrı ve kızarıklıkla ortaya çıkar. Tipik olarak hastaların ateşi mevcuttur. Hızla bu bölgedeki enfeksiyonun boşaltılması ve uygun tedavinin yapılması gerekir. Ağrı dayanılmaz boyutlara erişebilir. Enfeksiyonun kontrolünde gecikme özellikle yaşlı, diabetik (şeker hastası) hastalarda hayatı tehdit edebilecek boyutlara erişebilir. Perianal fistül, apsenin iyileşmesinden sonra gelişen bir hastalıktır. Bu bölgedeki apselerin uygun tedavisi ile yaklaşık %50 si fistüle dönüşmeden kapanabilir. Fistüllerde ise temel problem akıntıdır. Hastada sarı renkli, genelde kötü kokulu zaman zaman artan bir akıntı [...]

Hemoridal Hastalık (Basur – Mayasıl)

Makat bölgesinde şişlik ve kanama ile kendini gösteren ve halk arasında son derece yaygın rastlanan bir hastalıktır. Gerçekte hemorid adı verilen toplar damarlar her insanda bulunur ve büyük abdest ihtiyacının giderilmesi esnasında bir yastık gibi görev yaparak makat bölgesinin zarar görmesini önleyen önemli yapılardır. Kabızlik, aşırı ıkınma, tuvalette uzun zaman oturulması (gazete, kitap okuma vs.), hamilelik ve ailevi yatkınlık hemoroidal hastalık oluşmasında etkili nedenlerdir. En önemli belirti dışkılama esnasında meydana gelen kanama ve ağrıdır. Bunun dışında makattan dışarı sarkan memeler, [...]

Anal Fissür (Çatlak)

Makat bölgesinde meydana gelen çatlaklardır. Özellikle kabızlık sonucu sert ve fazla miktarda gaitanın yapılması esnasında meydana gelir. Genellikle birkaç gün içerisinde iyileşirler ancak acıma korkusu ile tuvalete gitme ihtiyacının ertelenmesi ve beslenme düzeni bozuk olan kişilerde hastalık kronik (süregen) forma dönüşebilir. Bu durumda her tuvalet esnasında ağrı ve damla damla veya tuvalet kağıdına kan bulaşması gözlenir. Tedavide kabızlığın önlenmesi, tuvalet öncesi kremlerle makat bölgesinin yumuşatılması ve sıcak oturma banyoları çok etkilidir. Kronik hastalarda özel gevşetici kremler, botox enjeksiyonları ve operasyon [...]

Pilonidal Sinüs (Kıl Dönmesi)

Halk arasında kıl dönmesi olarak bilinir. Bir beze içerisinde kıl toplanması anlamına gelen bu hastalık özellikle kuyruk sokumunda sık olmakla birlikte göbek, koltuk altı gibi bölgelerde de görülebilir. Erkeklerde sık olmakla birlikte bayanlarda da gelişebilir. Kuyruk sokumunda ağrı şişlik ve akıntı ile kendini gösteren hastalıkta bu bölgede toplu iğne ucu şeklinde delikler olması ve üzerine basıldığı zaman bu deliklerden bir miktar iltihap gelmesi tipiktir. Tedavide onlarca yöntem tanımlanmıştır. Laser uygulamaları, içerisine madde enjeksiyonları, eksize edilerek (çıkarılarak) açık bırakılması veya [...]

Fıtık

Vücudun herhangi bir organının; genellikle bağırsağın, kaslar arasındakı zayıf bir noktadan dışarı çıkmasına fıtık denir. Bu tanım çok geneldir. Boyun fıtığı, bel fıtığı, mide fıtığı, göbek fıtığı, kasık fıtıkları, ameliyat yeri fıtıkları, gibi birçok fıtık tanımlarını içermektedir. Bel fıtığı omurların arasındaki disk denen kıkırdak yapının yerinden çıkarak sinirlere doğru baskı yapması ile oluşur. Beyin cerrahisi bölümünün tedavi ettiği bir durumdur. Halk arasında siyatik de denir. Diğer fıtık çeşitleri (çocukluk grubu hariç) Genel Cerrahi kapsamında olup tüm fıtıkların tedavisi nihayetinde cerrahi [...]

Karın Ağrısı

Karın ağrısı, insan hayatında sık karşılaşılan, çoğu zaman kendiliğinden geçen ve ek tedavi gerektirmeyen bir durumdur. Ancak şiddetli, ani başlayan, bulantı – kusma, gaz ve gaita çıkartamama, ateş gibi ek yakınmalarla birlikte olan karın ağrısı önemli bazı hastalıkların habercisi olabilir ve mutlaka hekim tarafından değerlendirilmelidir. Karın ağrısı olan bir hastanın doktor tavsiyesi dışında her türlü ağrı kesici alması son derece SAKINCALIDIR!

Tiroit Hastalıkları

Tiroit bezi boynun ön tarafında, soluk borusunun hemen önünde yer alan bir iç salgı bezidir. Bölgesel olarak ses tellerini hareket ettiren sinirler ve vücudun kalsiyum dengesini sağlayan paratiroit bezleri ile yakın komşuluk halindedir. Bu komşulukları nedeni ile operasyonu son derece özellik göstermektedir. Tiroit nodülleri, tiroit bezinde yer yer şişlik ile kendini gösterebilen, oldukça sık görülen ve tedavisi mümkün olan bir durumdur. Düşük oranda da olsa, bazı nodüller kanser hücrelerinden oluşabilirler. Bu nedenle, tüm nodüller mutlaka incelenmelidir. Diğer bölgelerin aksine kötü [...]